ÖVERSIKT Denna webbplats drivs av Kajo Cosmetics Oy. På hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till Kajo Cosmetics Oy. Kajo Cosmetics Oy erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policyer och meddelanden som anges här. Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande användarvillkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras här och/eller är tillgängliga via länkar. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll. Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att få åtkomst till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor och regler i detta avtal, får du inte få åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor. Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar. Vår webbplats är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den onlineplattform för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dessa villkor och regler gäller för köp från Kajo Cosmetics Oy webbplats och onlinebutik. För att göra ett köp måste du acceptera våra villkor och regler, integritetspolicy (länk till sida) och genom att göra det godkänner du alla angivna avsnitt. Du bör regelbundet kontrollera den här sidan och integritetspolicyn för att vara medveten om eventuella ändringar som vi kan ha gjort i våra orderpolicyer.

LAGSTIFTNING Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med finsk lag.

VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK Genom att godkänna dessa Användarvillkor försäkrar du att du är minst myndighetsåldern enligt din hemstat eller provins, eller att du har nått myndighetsåldern enligt din hemstat eller provins och att du har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter i något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte, genom användning av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Brott eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Immaterialrättigheterna till allt innehåll (inklusive alla bilder, videor, logotyper och designer) som görs tillgängliga för dig genom denna webbplats förblir Kajo Cosmetics Oy eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrättslagar. Du har inte tillstånd att publicera eller manipulera vårt innehåll i något format utan tillstånd från Kajo Cosmetics Oy. Du får lagra, skriva ut och visa det tillhandahållna innehållet enbart för din personliga användning. Vi kan vidta rättsliga åtgärder mot obehörig användning utan ytterligare meddelande. Men om du är en återförsäljare av våra produkter eller en pressrepresentant kommer vi gärna att tillhandahålla marknadsförings- och publiceringsmaterial med varumärkesriktlinjer till ditt förfogande.

ALLMÄNNA VILLKOR Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innefatta (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja igen eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss. De rubriker som används i detta avtal inkluderas endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa Användarvillkor på något sätt.

NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSPUNKTLIGHET AV INFORMATION Vi ansvarar inte om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls enbart för allmän information och bör inte användas som enda grund för beslut utan att rådfråga primär, mer korrekt, mer komplett eller mer aktuell informationskälla. Allt förlitande på materialet på denna webbplats är på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISER Priser för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för någon ändring, prisändring, upphävande eller avbrott av Tjänsten.

PRODUKTER ELLER TJÄNSTER Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy. Vi har gjort allt vi kan för att visa så exakt som möjligt färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan använda denna rätt på en fall-för-fall-basis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vår enskilda bedömning. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst. Eventuella erbjudanden om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna. Vi kan inte garantera kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

Noggrannhet av fakturering och kontoinformation Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köpts per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera ordrar som placeras av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller ordrar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller avbryter en order kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angivits vid tidpunkten för ordern. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda ordrar som, efter vår enda bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, ombud eller distributörer. Du samtycker till att ge aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs på vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.

VALFRITT VERKTYG Vi kan erbjuda dig åtkomst till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller inmatning i. Du erkänner och godkänner att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar alls som uppstår eller rör din användning av valfria tredjepartsverktyg. Användningen av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt och hållet på din egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor som verktyg tillhandahålls av den relevanta tredje partsleverantör(er). Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

TREDJEPARTSLÄNKAR Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje part. Länkar från tredje part på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi ger ingen garanti och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något material från tredje part eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi ansvarar inte för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med några tredjepartswebbplatser. Var noga med att noggrant granska tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, krav, frågor eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

ANVÄNDAR KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INSÄNDINGAR Om vi ber dig, skicka vissa specifika insändningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, redigerar, kopierar, publicerar, distribuerar, översätter och annars använder i något medium alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer att vara inte under några omständigheter skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala kompensation för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, kränkande, hotande, förtalig, pornografisk, obscen eller på annat sätt stötande eller bryter mot någons immaterialrätt eller dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtaligt eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscänt material, eller innehålla något datorvirus eller annat skadligt programvara som kan användas på något sätt som påverkar funktionen eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, föreställa dig att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget av några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och ansvarar inte för några kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

PERSONLIG INFORMATION Din inskickning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

FEL, FEL OCH UTESELOMHETER Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, unøjaktigheter eller utelämningar som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktskibsomkostnader, transitstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, unøjaktigheter eller utelämningar och att ändra eller uppdatera information eller att avbryta ordrar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din order). Vi tar ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller förnyelsesdatum som gäller i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, ska anses ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR Förutom andra förbud enligt Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att be andra att utföra eller delta i någon olaglig handling; (c) att bryta mot någon internationell, federal, regional eller statlig regel, regel eller förordning; (d) att kränka eller bryta mot våra immaterialrättsliga rättigheter eller immaterialrättsliga rättigheter till andra; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förnedra, förtala, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionsnedsättning; (f) att lämna falska eller vilseledande uppgifter; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information från andra; (i) att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) för något obscänt eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbuden.

FRISKYLDNING I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska du härmed friskriva och hålla oss (och våra chefer, tjänstemän, direktörer, aktieägare, företrädare, dotterbolag, joint ventures, anställda, agenter, eller andra relaterade tredjeparter) oskadliga från anspråk, anspråk på skadestånd, skadestånd, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppkommer som en följd av eller i samband med din kränkning av dessa Användarvillkor eller dokument som de omfattar genom hänvisning eller din kränkning av någon lag eller tredje parts rättigheter.

TVISTLÖSNING I händelse av att tvist uppstår från dessa Användarvillkor ska parterna försöka att nå en överenskommelse genom förhandlingar mellan sig. Om parterna inte kan nå en överenskommelse genom förhandlingar inom trettio (30) dagar från det att tvisten uppstod, ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med skiljereglerna för Helsingfors handelskammare som är i kraft vid tidpunkten för skiljeförfarandet och skiljeförfarandet ska äga rum i Helsingfors. Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman och skiljeförfarandet ska genomföras på finska. Beslutet som fattas i skiljeförfarandet är slutgiltigt och bindande för parterna och rättsliga medel är uteslutna.

ÄNDRADE VILLKOR Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

KONTAKTINFORMATION Frågor om Användarvillkoren bör skickas till oss på support@example.com.

Tack för att du läste våra användarvillkor. Vi hoppas att du har en trevlig upplevelse med våra tjänster!